İş Politikamız

SARGIN İnşaat olarak, tüm faaliyetlerimizde Entegre Yönetim Sistemi’nden ödün vermeden, dinamik ve kendini yenileyen kadromuzla, müşteri memnuniyetini esas alarak gerçekleştirdiğimiz yüksek kalitedeki hizmetlerimizle; yurt içinde, kendi alanımızda öncü olmayı, yurt dışında ise Türk İnşaat Sektörünü en yüksek standartlarda temsil etmeyi hedeflemekteyiz.

Gerçekleştirmekte olduğumuz ve gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerde;
– Kendi faaliyet alanlarımızda kaydedilen teknolojik gelişme ve yenilikleri izleyerek; çeşitli alanlardaki, seçkin uzmanlardan oluşturmuş olduğumuz teknik ve idari kadronun sürekli gelişimini sağlamayı,
– Belirlenen proses hedeflerine yönelik olarak periyodik değerlendirmeleri yapmayı,
– Çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almayı, Bu riskleri azaltmayı ve denetlemeyi,
– Çervenin korunmasını,
– Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
– Tabi olduğumuz yurtiçi ve yurtdışında, ilgili tarafların mevzuatlarında, yönetmeliklerinde, şartnamelerinde yer alan hüküm ve gelişmeleri yakından takip ederek uygulanabilir şartları ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
– Kalite, çevre ve İSG Yönetim Sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesini,

taahhüt etmekteyiz.